ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΙΚΕΛΙΟ

Το χημικό στοιχείο Νικέλιο (Nickel) είναι μέταλλο αργυρόλευκο και σκληρό όπως ο σίδηρος. Επίσης είναι ελατό, ανθεκτικότερο του σιδήρου και αμετάβλητο στην ατμόσφαιρα. Στιλβωμένο αποκτά ισχυρή λάμψη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το Νικέλιο εκτός από τη χρήση του (σε μικρές ποσότητες), ως πρόσμειξη στην κατασκευή κοσμημάτων λόγω της ιδιότητας του να λευκαίνει και να σκληραίνει το τελικό κράμα, χρησιμοποιείται κυρίως στην επινικέλωση διαφόρων υλικών (κυρίως οικιακής χρήσης) για προστασία από τη διάβρωση. Άλλες χρήσεις του είναι η κατασκευή διαφόρων εργαλείων, αντικειμένων πολυτελείας, χημικών οργάνων, εξαρτημάτων ραδιοφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Ανόδια (διαφόρων διαστάσεων) – διαλύματα για επιμεταλλώσεις (διαφόρων περιεκτικοτήτων για λουτρό & τοπική χρήση) – κράματα – προ κράματα – κολλήσεις με χρυσό.

Χημικό Σύμβολο:

Ni

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ g/cm³

8,91

ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ °C

1455

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Όλα τα μέταλλα της «Κρινάκης – Πολύτιμα Μέταλλα» προέρχονται από πιστοποιημένους και αξιόπιστους προμηθευτές και όχι από την εγχώρια παραγωγή / ανακύκλωση.

- Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές -

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ