ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ (ΒΟΡΑΚΕΣ)

Με τα αποξειδωτικά – συλλιπάσματα (βόρακας flux) μπορούμε να αποφύγουμε την οξείδωση κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης – κόλλησης κοσμημάτων και το λιώσιμο. Η επιλογή του κατάλληλου και ικανοποιητικά δραστικού αποξειδωτικού (βόρακα) εξαρτάται από τη σύνθεση των μετάλλων, το σημείο τήξης τους και τη ροή του κολλητικού κράματος. Τα αποξειδωτικά (βόρακες) της «Κρινάκης – Πολύτιμα Μέταλλα» φέρουν την υπογραφή κορυφαίων και καταξιωμένων στο χώρο συνεργατών, είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές (πολτός, διάλυμα, σκόνη κ.α.) και προορίζονται για ποικίλες χρήσεις, όπως: •    Αποξειδωτικά για συγκολλήσεις κραμάτων πλατίνας και παλλαδίου (δουλεύονται στους 1.000 – 1.400 βαθμούς Κελσίου). •    Αποξειδωτικά για  συγκολλήσεις κραμάτων άργυρου και χρυσού (κατάλληλα για την απομάκρυνση επίμονων οξειδίων, όπως νικελίου ή κοβαλτίου). •    Αποξειδωτικά, βόρακας για μαλακές συγκολλήσεις – κολλήσεις πολύτιμων μετάλλων, καθώς και ανοξείδωτου χάλυβα (δουλεύονται στους 660 βαθμούς Κελσίου, εμποδίζοντας την δημιουργία οξειδίων). •    Αποξειδωτικά για σκληρές συγκολλήσεις πολύτιμων μετάλλων (δουλεύονται σε θερμοκρασίες άνω των 780 βαθμών Κελσίου, εμποδίζοντας την δημιουργία οξειδίων). •    Αποξειδωτικά για μικρές συγκολλήσεις πολύτιμων μετάλλων ή μη σιδηρούχων μετάλλων γενικότερα (δουλεύονται σε θερμοκρασίες 500 – 800 βαθμών Κελσίου και ενδείκνυνται για συγκολλήσεις επιχρυσωμένων αντικειμένων). •    Αποξειδωτικά για την τήξη και τον καθαρισμό μετάλλων (ιδιαίτερα δραστικά συλλιπάσματα που χρησιμοποιούνται κατά το λιώσιμο στο χυτήριο, προστατεύοντας τα μέταλλα από διάφορα κατάλοιπα και οξείδια).

Χρήσιμα tips

– Η καλή πρακτική της συγκόλλησης – κόλλησης απαιτεί το αποξειδωτικό (βόρακας) να χρησιμοποιείται ως λεπτό στρώμα στις χημικώς καθαρές (απολιπασμένες) και προθερμασμένες μεταλλικές επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν. – Τα αποξειδωτικά (βόρακες) πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασίες όχι μικρότερες των 10 βαθμών Κελσίου. – Το περίσσευμα αποξειδωτικού αφαιρείται συνήθως με ζεστό νερό.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ