ΧΡΥΣΟΣ – ΣΧΟΛΙΟ

Σταθερή κοντά στα 1.200 δολάρια η ουγκιά παρέμεινε χθες η τιμή χρυσού, καθώς το δολάριο σταθεροποιήθηκε χθες όταν ο πρόεδρος της Φέντεραλ Ριζέρβ Τζερόμ Πάουελ επανέλαβε την πρόθεση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια σταδιακά. Η τιμή spot του χρυσού στο Λονδίνο διαμορφωνόταν στα 1.206,96 δολάρια η ουγκιά. Η τιμή του χρυσού παραμένει εγκλωβισμένη σε στενό πλαίσιο διακύμανσης, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια, παρότι θα αυξηθούν σταδιακά, ανεβάζουν το κόστος διακράτησης του πολύτιμου μετάλλου. Από τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή αργύρου παρέμεινε σταθερή στα 14,80 δολάρια η ουγκιά, ενώ η πλατίνα διαμορφώθηκε στα 796 δολάρια η ουγκιά, με άνοδο 0,7%. Το παλλάδιο ενισχύθηκε 0,9% στα 944 δολάρια η ουγκιά, κοντά σε υψηλό μηνός.