ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ τιμή… 000,00 €/τεμ.

Η τιμή πώλησης αναφέρεται σε ποσότητα 1000 κυκλοφορημένων τεμαχίων.