ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΜΥΣΤΙΚΑ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!

Τι πρέπει να προσέξω αγοράζοντας μπάρες χρυσού ή άργυρου;

Όλες οι πλάκες / ράβδοι χρυσού ή αργύρου αποτελούν μια καλή και συγκριτικά ασφαλή επένδυση -ειδικά σε περιόδους κρίσης- και παρέχουν στον αγοραστή σίγουρη ρευστότητα όταν αυτός το επιθυμήσει. Για να ισχύσει όμως αυτό θα πρέπει να προέρχονται από προμηθευτές αξιόπιστους και πιστοποιημένους (LBMA LIST) και όχι από την εγχώρια παραγωγή/ανακύκλωση. Όλες οι πλάκες / ράβδοι χρυσού ή αργύρου που εμπορεύεται η «Κρινάκης – Πολύτιμα Μέταλλα» προέρχονται μόνο από προμηθευτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη λίστα του London Bullion Market Association (LBMA), που σημαίνει ότι τα προϊόντα τους πληρούν όλες τις απαραίτητες διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και αυθεντικότητας. Ενδεικτικά κάποιοι από τους προμηθευτές μας είναι: Heraeus, Argor-Heraeus, Allgemeine κ.ά.

Σε τι διαφέρει η απλή ουγκιά από την ουγκιά πολύτιμων μετάλλων;

Η ουγκιά ή ουγγιά ή ουγγία (συντετμημένα διεθνώς: oz) είναι μονάδα μέτρησης μάζας. Η ουγκιά των πολυτίμων μετάλλων (troy ounce), με την οποία μετράται διεθνώς το βάρος τους, αντιστοιχεί σε 31,1034768 γραμμάρια (g) και ισοδυναμεί με το 1/12 της ευγενούς λίβρας (troy). Όμως, κυρίως στην Αγγλία και στην Αμερική χρησιμοποιείται για τα κοινά εμπορεύματα ως μονάδα μέτρησης μάζας η απλή ουγκιά, η οποία αντιστοιχεί σε 28,349523125 γραμμάρια (g) και ισοδυναμεί με το 1/16 της κοινής λίβρας (avoirdupois), έχει δηλαδή μικρότερο βάρος από την ουγκιά πολυτίμων μετάλλων. Θα πρέπει λοιπόν όταν διαπραγματεύεστε την αγορά πολύτιμων μετάλλων, να διευκρινίζετε πάντα σε ποιά από τις δύο ουγκιές αναφέρεται ο πωλητής.

Τι να προτιμήσω; Μπάρες ή νομίσματα;

Καλό είναι το κεφάλαιο που έχετε σκοπό να επενδύσετε να μοιραστεί εξίσου σε μπάρες και σε νομίσματα από πολύτιμα μέταλλα.

Ποιο είναι το ελάχιστο κεφάλαιο που μπορώ να επενδύσω σε πολύτιμα μέταλλα;

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Εξάλλου, χάρη στην αδιαμφισβήτητη αξία τους τα νομίσματα ή οι μικρές πλάκες από πολύτιμα μέταλλα μπορούν να προσφερθούν και ως δώρο σε παιδιά, εγγόνια, κληρονόμους, σε κάθε ξεχωριστή περίσταση, αλλά και γενικότερα.

Υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο στην ποσότητα χρυσού που μπορώ να κατέχω;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά στην απόκτηση και κατοχή χρυσού από ιδιώτες. Οι μόνοι περιορισμοί που ίσως υπάρχουν σχετίζονται με την κοινή λογική και φυσικά με το κεφάλαιο (budget) που διαθέτετε.

Τι σημαίνει ο όρος Bullion;

Ο όρος αναφέρετε σε μπάρες / ράβδους ή πλάκες καθώς και νομίσματα (bullion coins) αποδεκτά στις διεθνείς αγορές, που είναι κατασκευασμένα από κάποιο πολύτιμο μέταλλο και κυρίως από χρυσό και άργυρο. Η αξία μίας bullion μπάρας ή νομίσματος καθορίζεται από την αξία του πολύτιμου μετάλλου που περιέχει και είναι αντίστοιχη της καθαρότητας και του βάρους του. Ειδικά οι μπάρες / ράβδοι χρυσού και άργυρου αποτελούν συχνά αντικείμενο συναλλαγών στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων.

Τι είναι η τιμή “spot” του χρυσού που βλέπω στο internet και γιατί είναι χαμηλότερη από την τελική τιμή αγοράς;

Είναι μια θεωρητική τιμή, την οποία χρησιμοποιούν ως βάση όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του χρυσού. Αλλάζει συνεχώς και μπορεί να μεταβληθεί πολλές φορές ακόμα και μέσα σε μία ημέρα. Αναφέρεται στην αρχική τιμή του χρυσού τη συγκεκριμένη στιγμή και δεν περιλαμβάνει κόστη, όπως κοπής, εξόρυξης, κατασκευής, ασφάλισης, μεταφοράς, προμήθειες, αμοιβές κ.ά.

Τι είναι η Ονομαστική Αξία ενός νομίσματος;

Τα εθνικά νομισματοκοπεία, καθώς και άλλοι οργανισμοί εκδίδουν κατά καιρούς αναμνηστικά νομίσματα σε πολύτιμα μέταλλα, τα οποία αγοράζουν συλλέκτες και επενδυτές, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως νόμιμο χρήμα. Ωστόσο, για να θεωρούνται νομίμως αποδεκτά και να διακινούνται ελεύθερα από χώρα σε χώρα, τους έχει εκχωρηθεί μία τυπική ονομαστική αξία, που συχνά φαντάζει εξευτελιστικά χαμηλή σε σχέση με την αξία του πολύτιμου μετάλλου που περιέχουν.

Είναι κάποιο νόμισμα περισσότερο ασφαλές;

Όχι! Όλα τα νομίσματα είναι εξίσου ασφαλή.

Υπάρχουν κίβδηλα (πλαστά) νομίσματα;

Υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλά και αποτελούν απομιμήσεις των πρωτοτύπων τους. Αν και σχεδόν πανομοιότυπα για τον άπειρο αγοραστή, διαφέρουν από τα γνήσια στη σύνθεσή τους, καθώς αποτελούν προσμείξεις με μη πολύτιμα μέταλλα (π.χ. χαλκό). Έτσι, τα κίβδηλα ή κοινώς κάλπικα νομίσματα γίνονται αντιληπτά με δύο τρόπους: Πρώτον, από τη διαφορά βάρους, για παράδειγμα μία νοθευμένη χρυσή λίρα είναι λιποβαρής σε σχέση με μία γνήσια. Δεύτερον, από τη διαφορά διαστάσεων: Για να δημιουργήσει ένα κίβδηλο νόμισμα ίδιου βάρους με το γνήσιο, ο παραχαράκτης προσμειγνύει διάφορα άλλα κραματικά στοιχεία σε μια μικρή μόνο ποσότητα του πολυτίμου μετάλλου από το οποίο έχει κατασκευαστεί το πρωτότυπο νόμισμα που αποπειράται να μιμηθεί. Ως αποτέλεσμα, το νοθευμένο νόμισμα εμφανίζει μεγαλύτερη διάμετρο ή/ και πάχος από το γνήσιο που αντιγράφει. Ανά τους αιώνες έχουν εμφανιστεί πολλά αντίγραφα χρυσών νομισμάτων, αλλά λόγω της μοναδικής πυκνότητας που χαρακτηρίζει το χρυσό ως μέταλλο γίνονται εύκολα αντιληπτά από ένα έμπειρο μάτι. Ωστόσο, υπάρχουν χρυσά νομίσματα που είναι αρκετά δύσκολο να διακρίνει κανείς αν είναι πλαστά ή γνήσια με την πρώτη ματιά. Συνήθως είναι ελάχιστα νοθευμένα, προέρχονται όμως από άλλες χώρες και όχι από το νομισματοκοπείο που είναι εξουσιοδοτημένο να τα κατασκευάζει. Οι χρυσές λίρες κοπής Λιβάνου ή Ιταλίας αποτελούν τις πιο συνήθεις και γνωστές περιπτώσεις τέτοιων νομισμάτων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, σας συνιστούμε να αγοράζετε χρυσά νομίσματα μόνο από πεπειραμένους προμηθευτές που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε.

Με ποιον προμηθευτή / έμπορο πολύτιμων μετάλλων να συνεργαστώ;

Καλό είναι πριν καταλήξετε στον προμηθευτή/ έμπορο με τον οποίο θα συνεργαστείτε να κάνετε μια έρευνα αγοράς, έτσι ώστε να επιλέξετε εκείνον που δραστηριοποιείται χρόνια στη συγκεκριμένη αγορά και είναι αναγνωρισμένος ως αξιόπιστος και εχέμυθος.

Mπορώ να ρευστοποιήσω τις μπάρες ή τα νομίσματα που έχω στην κατοχή μου;

Εφόσον τα έχετε αγοράσει από κάποιον αξιόπιστο προμηθευτή, μπορείτε να τα πουλήσετε παντού γιατί πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές.